Kjetting.net

Før i Verda

Narre Tot, mein Spiegelsel Historien du ikke lærte på skolen! Artikler om snodige personer og hendelser fra før du ble født.

Illustreret Konversationsleksikon

Afrikanske folketyper Et genuint leksikon fra 1892 digitalisert for informasjonsalderen.